Tips för att få ett lån med den bästa räntan

Först och främst har olika lån olika ränta. Ett bostadslån är svårt att jämföra med ett privatlån. Bolån har oftast mycket låga räntor, åtminstone när det kommer till bottenlånet. Här kan räntan ligga mellan 2 till 4 %. För topplånet kan räntan ligga på 10 till 15 %, ungefär samma som för privatlån. Det som räknas som den bästa räntan för ett privatlån är extremt hög ränta för ett bostadslån.

Lånebeloppen är dock väldigt olika för dessa lån. Ett privatlån brukar som mest kunna ligga på 350 000 kronor. I vissa fall kan den maximala gränsen vara ännu högre vilket www.billigalan.nu pratar om.. Bolånen kan däremot hamna på flera miljoner kronor. Även återbetalningstiden kan skilja sig markant, privatlån behöver du oftast betala tillbaka betydligt snabbare jämfört med bolån. Det är även bra att betala tillbaka privatlån så fort det bara går då lånet bara blir dyrare ju längre tid du tar på dig att betala tillbaka allt.

Ränta handlar om risk

Tänk dig in i långivarens situation. De vill i första hand veta att de får tillbaka lånet, detta är det viktigaste. Du som lånsökare har ett begränsat utrymme att påverka detta. När du tar ett bostadslån får du oftast ett lån med låg ränta eftersom du använder bostaden som säkerhet. Klarar du inte av att betala tillbaka lånet kan banken sälja bostaden och på så sätt återhämta pengarna.

Din lön och din ekonomi är två andra faktorer som påverkar risken. Lönen har en direkt påverkan på hur goda möjligheter du har att betala tillbaka ett lån. Ju högre lön du har, desto säkrare för banken. De vill dock veta att det faktiskt finns utrymme och att du inte redan använder en stor del av lönen till annat. Du kan även söka ett lån med en medsökande för att få ett lån med den bästa räntan. Då ansvarar bägge för att lånet betalas tillbaka, något som också sänker risken för långivaren.